Video hướng dẫn sử dụng USB Token cho các trang DVC Thuế, Kho bạc

1. Hướng dẫn cài đặt thiết bị: 
1.1. Giới thiệu và HD cài đặt USB token: hoặc xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. HD mở khóa USB Token khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần: hoặc xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hướng dẫn cài đặt môi trường và sửa lỗi cơ bản trên các trang dịch vụ công:

2.1. HD cài Java khi ký Hải Quan: hoặc xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. HD cài Java khi ký Thuế: hoặc xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. HD xử lý lỗi "Chứng thư số chưa đăng ký với cơ quan thuế": hoặc xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. HD cài phần mềm ESigner để ký thuế trên trình duyệt Google Chrome: hoặc xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. HD cài môi trường số cho Kho bạc: hoặc xem tại đây