LỖI “ KÝ BẰNG CTS MỚI CHỈ HIỂN THỊ CTS CŨ” HOẶC “CTS CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI CQ THUẾ”

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI “ KÝ BẰNG CTS MỚI CHỈ HIỂN THỊ CTS CŨ” HOẶC GẶP THÔNG BÁO LỖI “CTS CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI CQ THUẾ”

 

Bước 1: Gỡ bỏ phần mềm Esigner cũ trong Control panel và tắt trình duyệt Chrome rồi bật lại.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn/) và tải và cài đặt công cụ “eSigner_1.0.8_setup” theo thông báo hiển thị trên màn hình sau khi đăng nhập (lưu ý không tải phần mềm Google Chrome Extension như trước kia mà thực hiện theo Bước 3 theo HD này )

Bước 3: Tải Add on extension esigner thủ công theo đường Link dưới (các bạn ultraview và copy link sau vào trình duyệt máy tính khách hàng)

Link: http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/etax_resource/resources/TaiLieu/huongdancaidatextension.rar

Bước 4: Giải nén và import Add on extension esigner thủ công theo các thao tác sau:

  • Mở trình duyệt Google Chrome sau đó chọn vào Cài đặt – Setting à  “Tiện tích mở rộng- More tools” theo hình dưới hoặc truy cập trực tiếp chrome theo đường link: chrome://extensions/

  • Bật “Chế độ dành cho nhà phát triển”.

  • Import extention vào Google Chrome như sau:

  • Sau khi cài đặt Google Chrome Extension thành công màn hình hiển thị.

Bước 5: Sau khi thực hiện bước 1, bước 2, bước 3 và bước 4 thành công. Các bạn thuế khởi động lại trình duyệt Google Chrome và truy cập lại ứng dụng https://thuedientu.gdt.gov.vn. (nếu hệ thống thông báo nâng cấp thành công và yêu cầu khởi động lại trình duyệt thì các bạn tiếp tục khởi động lại trình duyệt).

Bước 6: Cập nhật CTS mới lên hệ thống thuế. (lưu ý có thể phải xóa gỡ USB token cài lại) khi nhấn vào thay đổi thông tin dịch vụ/ thay đổi CKS. Lúc này khách hàng có thể lưu mã pin các bạn xóa đi và chỉ gõ số mã pin bất kỳ VD gõ số 1 à Nhấn chấp nhận như bình thường

Bước 7: Ký và gửi hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã PIN à Đến đây yêu cầu khách hàng nhập đúng mã pin của Token à Chờ 30S hệ thống sẽ thông báo thành công.  Lưu ý trước khi thực hiện nộp thuế/nộp tờ khai thì phải tắt trình duyệt đi và đăng nhập lại thì mới thành công