Hướng dẫn cài đặt chứng thư số khi phần mềm đã cấp thành công nhưng không tự cài chứng thư mới vào usb token

Nguyên nhân: Do thiết bị usb token đã cũ, hoặc do môi trường máy tính không đảm bảo nên phần mềm không tự cài đặt chứng thư số mới vào usb token.

Hướng xử lý: Thực hiện cài đặt chứng thư số bằng chức năng Cài đặt chứng thư số của Token Manager.

+ Bước 1: Đăng nhập BCCS_CM => Quản lý thuê bao CA => Nhập MST => Tìm kiếm

=> Copy serial chứng thư số mới nhất vừa cấp thành công trên BCCS_CM ( nhưng chưa cài đặt được vào USB Token Manager)

+ Bước 2: Truy cập link sau: http://hotro.viettel-ca.vn/searchCert.php

                  => Paste serial chứng thư số vào trường Serial Number

                  => Nhập mã xác nhận

                  => Nhấn Tìm kiếm => Download file .cer về máy

+ Bước 3: Mở USB Token Manager => chọn Chứng thư số

=> Hình ảnh đã sinh khóa, lưu khóa vào Token thành công, nhưng chưa cài đặt được chứng thư số

=> Chọn cặp khóa vừa sinh thành công => nhấn chuột phải => nhấn Cài đặt chứng thư số

 

            => Chọn đến thư mục lưu file .cer vừa download ở bước 2

            => Chọn file .cer vừa download => nhấn OK

            => Cài đặt chứng thư số thành công

+ Lưu ý: nếu cài đặt chứng thư số không đúng với cặp khóa đang lưu trong Token Manager sẽ có thông báo như sau: