Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên hệ thống NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn Thuế, sau đó nhấn Log (như hình dưới)

 

Bước 2: Đăng nhập vào cửa sổ hiện ra, bạn nhập tên tài khoản và mật khẩu của bạn từ các mức thuế để truy cập vào hệ thống lưu trữ điện tử, thuế, và sau đó nhấn Login.

 

 

 

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn thông tin tài khoản Change.

 

Bước 4: Trên giao diện Thay đổi thông tin người nộp thuế, người nộp thuế chọn Đặt lại số serial.

 

 

Bước 5: Xuất hiện cửa sổ tin nhắn "Bạn có chắc chắn bạn muốn nhập các thông tin chứng kỹ thuật số", bạn bấm OK.

 

 

Bước 6: Khi cửa sổ iHTKK xuất hiện, nhập mã PIN USB hộp PIN Token, và sau đó nhấn Accept.

 

 

Bước 7: Thay đổi giao diện thông tin người nộp thuế xuất hiện, bạn bấm Cập nhật.

 

 

Bước 8: Giao diện đăng ký thay đổi thông tin nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại xuất hiện, nhấp vào Đăng nhập và gửi như hình dưới đây:

 

Bước 9: Xuất hiện thông báo "Bạn có chắc chắn bạn muốn đăng nhập và gửi", bạn bấm OK.

 

 

Bước 10: Khi cửa sổ iHTKK xuất hiện, nhập mã PIN USB hộp PIN Token, và sau đó nhấn Accept.

 

Bước 11: Bạn bấm OK để hoàn tất quá trình gửi thông tin đăng ký thay đổi với cơ quan thuế.

Lưu ý quan trọng: Một khi bạn đã thay đổi các thông tin mở rộng trên hệ thống của Người nộp thuế điện tử thành công

Bạn không thể vẽ lên một quyền thanh toán từ chờ đợi Ngân hàng xác nhận.

Hãy thực hiện một giấy nộp tiền hoạt động Lập sau một khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thông tin mở rộng thay đổi.

 

 

Bạn thay đổi các thông tin về các phần mở rộng của hệ thống thuế điện tử thành công.