Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số Viettel trên Hệ thống Bảo hiểm Xã hội

Bước 1: Đăng nhập hệ thống http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn

Nhập vào hệ thống MST đăng nhập và mật khẩu của bạn Nhấp vào "Đăng nhập"

Bước 2: Chọn Change Account Information

Bước 3: Nhấn vào Change để thay đổi giấy chứng nhận kỹ thuật số

Hệ thống sẽ hỏi: Thực hiện thay đổi? Nhấn OK

Java sổ popup xuất hiện Bạn kiểm tra "Tôi chấp nhận các rủi ro và run rẩy muốn ứng dụng này" Nhấn Run

Tiếp tục chọn "Đừng Chặn"

chọn Run

Bước 4: Chọn chứng chỉ kỹ thuật số của sự thay đổi mới doanh nghiệp Make up Nhập mã PIN (mật khẩu USB Token) Chấp nhận

Thay đổi thông tin giấy chứng nhận kỹ thuật số thành công.