Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Etax của Tổng Cục Thuế

HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ETAX CỦA TCT

 

Trong trường hợp Bạn đăng nhập vào website https://thuedientu.gdt.gov.vn nếu gặp lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn không chính xác”, bạn hãy kiểm tra lại mã số thuế, nếu mã số thuế đã chính xác mà vẫn không đăng nhập được, bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để lấy lại mật khẩu:

  • Lưu ý:

Trước khi Lấy lại mật khẩu bạn hãy cắm usb Chữ ký số vào máy tính

Đảm bảo máy tính của bạn cài đặt đầy đủ công cụ tương thích với hệ thống của Tổng cục thuế bao gồm:

  • Trình duyệt Google Chorme (Nhấn vào đây để tải & cài đặt trình duyệt Google chorme)
  • Phần mềm Esigner ký số (Nhấn vào đây để cài đặt phần mềm Esigner)
  • Phần mềm Add on ESigner.Chrome.TCT (mở  trình duyệt goole chome và nhấn vào đây để cài đặt addon)
  • Bạn mở trình duyệt Google Chome đã cài ở trên sau đó truy cập vào website https://thuedientu.gdt.gov.vn, bạn bấm doanh nghiệp sau đó nhấn vào đăng nhập.

 

 

Tiếp theo nhấn chuột và chức năng lấy lại mật khẩu.

Bạn nhập các thông tin cần thiết: Mã số thuế, mật khẩu mới.sau đó nhấn vào nút Cập nhật

Lưu ý: Mật khẩu từ 6-10 ký tự bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt. (VD: Etax2019# )

Cửa sổ nhập mã pin hiển thị, bạn nhập Số PIN (Mã PIN), sau đó bấm Chấp nhận.

Hệ thống thông báo đổi mật khẩu mới thành công, bạn có thể thực hiện đăng nhập hệ thống bằng mật khẩu mới.