Hướng dẫn gửi tờ khai định dạng XML qua chức năng Nộp tờ khai qua Etax của Tổng Cục Thuế

HƯỚNG DẪN GỬI TỜ KHAI ĐỊNH DẠNG XML QUA CHỨC

NĂNG NỘP TỜ KHAI QUA ETAX

 

Để nộp tờ khai định dạng XML qua chức năng Nộp tờ khai qua Etax, bạn làm theo hướng dẫn 2 bước dưới đây:

Bước 1. Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK

Bước 2. Nộp tờ khai qua hệ thống eTax

 

Bước 1. Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK

Bước 1.1: Mở phần mềm HTKK, bạn chọn tờ khai cần kết xuất. Sau đó bấm nút Kết xuất XML để kết xuất tờ khai.

 

Bước 4.2: Chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai, sau đó bấm Save.

 

Bước 4.3: Bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai.

 

Như vậy bạn đã hoàn thành việc kết xuất tờ khai XML qua phần mềm HTKK.

 

Bước 2. Nộp tờ khai qua hệ thống eTax

Bước 2.1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính và đăng nhập hệ thống etax tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2.2: Bạn chọn chức năng Khai thuế tiếp đến chọn Nộp tờ khai XML, sau đó bấm Chọn tệp tờ khai.

 

Bước 2.3: Trong cửa sổ Open, bạn tìm đến thư mục lưu tệp tờ khai đã kết xuất trước đó, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm Open.

Trường hợp không chọn được tệp tờ khai. Bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt công cụ Esigner trên hệ thống Etax của tổng cục thuế tại đây.

Lưu ý: trong trường hợp cửa số Open không hiển thị có thể nó bị ẩn sau trang web. Bạn nhấn nút thu nhỏ trang web xuống để nhìn thấy cửa số Open từ đó bạn có thể chọn được file xml cần nộp.

 

Bước 5.4: Bấm nút Ký điện tử

 

Bước 5.5: Cửa sổ nhập mã pin hiển thị, bạn nhập Số PIN (mã PIN bạn đã đổi ở Bước 1), sau đó bấm Chấp nhận.

Bước 5.6: Thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiển thị, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký tệp tờ khai.

Bước 5.7: Bấm Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến Cơ quan Thuế.

Sau khi nộp tờ khai thành công, hệ thống hiển thị Danh ách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế.

Như vậy bạn đã hoàn thành việc nộp tờ khai qua hệ thống Etax.

Xem Clip hướng dẫn nộp tờ khai XML trên hệ thống Etax của Tổng cục thuế tại đây.