Banner hiển thị
Thông báo thay đổi mẫu kê khai thuế quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC
05/03/2014
Thực hiện quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 từ kỳ kê khai tháng 1/2014 các biểu mẫu khai thuế có sự thay đổi so với mẫu cũ quy định tại thông tư 28/2011/TT-BCT. Theo đó, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) mới lên phiên bản 3.2.0 và phát hà...
Download ung dung dau noi mBCCS CME cho IOS
17/11/2023
Download ung dung dau noi mBCCS CME cho IOS