Banner hiển thị
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về thời hạn chứng thư số dịch vụ Viettel-CA
17/11/2018
Căn cứ Nghị định 26/2007/NĐ-CP và Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Cổng giao dịch điện tử của cơ quan BHXH TP Hà Nội
12/07/2018
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Cổng giao dịch điện tử của cơ quan BHXH TP Hà Nội
Sinvoice Viettel tặng 3 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Hoá đơn điện tử
17/04/2018
Do đó Viettel tặng 3 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Hoá đơn điện tử Sinvoice cho các khách hàng mua mới hoặc gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ Viettel-CA
Thông báo cảnh giác đối tượng giả danh Viettel lừa gia hạn chứng thư số
02/04/2017
Thông báo cảnh giác đối tượng giả danh Viettel lừa gia hạn chứng thư số. Trong thời gian gần đây, có một số đối tượng lừa đảo đã giả danh là nhân viên bán hàng Viettel hoặc nhân viên của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Viettel và lợi dụng uy tín của Viettel để thực hiện các hành v...
Tổng cục thuế Triển khai Dịch vụ Thuế điện tử cho doanh nghiệp tại Bắc Ninh và Phú Thọ
11/12/2017
Từ ngày 11/12/2017 Tổng cục thuế triển khai Hệ thống Thuế điện tử eTax v1.4.0 cho doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh.
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội
25/09/2017
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội