Banner hiển thị
Hỗ trợ kê khai thuế bằng định dạng XML
19/03/2015
Hỗ trợ kê khai thuế bằng định dạng XML
Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng
20/01/2015
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NTT thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai thuế. TTC đã gia hạn nộp tờ khai qua mạng.
Thông báo nâng cấp hệ thống VTAX
09/01/2015
Ngày 05/01/2015, TCT thông báo tới các TVAN nâng cấp hệ thống iHTKK 3.1.0 và phần mềm HTKK 3.3.0, Ban quản trị VTAX xin được thông báo kế hoạch thực hiện nâng cấp hệ thống đáp ứng 9 tờ khai nâng cấp.
Thông báo update phiên bản iTaxView 1.0.1
05/01/2015
Thông báo update phiên bản iTaxView 1.0.1
TCT thông báo tạm dừng kê khai thuế trên hệ thống iHTKK để nâng cấp hệ thống.
05/01/2015
Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thôn...
THÔNG BÁO V/v THAY ĐỔI HÌNH THỨC KÊ KHAI QUÝ ĐỐI VỚI TỜ KHAI GTGT THEO THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC
18/12/2014
Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014.