Banner hiển thị
Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng
20/01/2015
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NTT thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai thuế. TTC đã gia hạn nộp tờ khai qua mạng.
Thông báo nâng cấp hệ thống VTAX
09/01/2015
Ngày 05/01/2015, TCT thông báo tới các TVAN nâng cấp hệ thống iHTKK 3.1.0 và phần mềm HTKK 3.3.0, Ban quản trị VTAX xin được thông báo kế hoạch thực hiện nâng cấp hệ thống đáp ứng 9 tờ khai nâng cấp.
Thông báo update phiên bản iTaxView 1.0.1
05/01/2015
Thông báo update phiên bản iTaxView 1.0.1
TCT thông báo tạm dừng kê khai thuế trên hệ thống iHTKK để nâng cấp hệ thống.
05/01/2015
Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thôn...
THÔNG BÁO V/v THAY ĐỔI HÌNH THỨC KÊ KHAI QUÝ ĐỐI VỚI TỜ KHAI GTGT THEO THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC
18/12/2014
Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014.
Quy định mới của Bộ Tài chính về quyết toán thuế năm 2013 có lợi cho người nộp thuế
09/04/2014
Ngày 31/3/2014 là hạn cuối cùng nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013. Theo quy định, kỳ quyết toán thuế năm nay có một số điểm mới đáng chú ý, được sửa đổi theo hướng có lợi cho người nộp thuế (NNT). Từ nay đến cuối tháng 3, Tổng cục Thuế sẽ triển khai nhiều phươn...