Banner hiển thị
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
20/09/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM Từ ngày 1/10/2017, Viettel áp dụng chính sách mới đối với các gói Chứng thư số dành cho Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token
29/08/2017
Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Nếu bạn quên mã PIN hoặc chữ ký số bị khóa do nhập sai nhiều lần, bạn vui lòng thực hiện các bước dưới đây để reset PIN
Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hoàn thiện thông tin cấp mã số Bảo hiểm xã hội
31/08/2017
Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hoàn thiện thông tin cấp mã số Bảo hiểm xã hội
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1
15/08/2017
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử
01/07/2017
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử
THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh giá sản phẩm từ ngày 01/06/2017 Kính gửi Quý khách hàng,
22/05/2017
THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh giá sản phẩm từ ngày 01/06/2017