Banner hiển thị
Cảnh báo về việc các đối tượng giả danh, lừa đảo khách hàng
23/06/2016
Quý khách lưu ý hiện đang có một số đối tượng giả danh Viettel-CA thông báo sai sự thật về dịch vụ Viettel-CA nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.
Thông báo về việc Bộ TT&TT gia hạn giấy phép và chứng thư số cho Viettel-CA
24/12/2015
Thông báo về việc Bộ TT&TT gia hạn giấy phép và chứng thư số cho Viettel-CA
SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ TRONG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
08/06/2015
Từ đầu năm 2014, Tổng Cục thuế chính thức triển khai Dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT), đánh dấu bước chuyển lớn của ngành thuế trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho người nộp thuế.
Nộp thuế điện tử - Nỗ lực của ngành thuế nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
27/05/2015
Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời
Thông báo của TCT về việc tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử ngày 10/05/2015
08/05/2015
Tổng cục thuế thông báo tới NNT về việc tạm dừng hệ thống iHTKK ngày 10/05/2015 để thực hiện nâng cấp hệ thống
TCT thông báo: Từ 01/01/2015, Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế
13/04/2015
Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Một trong những nội dung được sửa đổi về quản lý thuế để tiếp tụ...