Banner hiển thị
Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hoàn thiện thông tin cấp mã số Bảo hiểm xã hội
31/08/2017
Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hoàn thiện thông tin cấp mã số Bảo hiểm xã hội
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1
15/08/2017
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử
01/07/2017
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử
THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh giá sản phẩm từ ngày 01/06/2017 Kính gửi Quý khách hàng,
22/05/2017
THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh giá sản phẩm từ ngày 01/06/2017
THÔNG BÁO: V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0 của Tổng Cục Thuế
18/10/2016
Đáp ứng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân; Bổ sung một số yê...
Cảnh báo về việc các đối tượng giả danh, lừa đảo khách hàng
23/06/2016
Quý khách lưu ý hiện đang có một số đối tượng giả danh Viettel-CA thông báo sai sự thật về dịch vụ Viettel-CA nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.