Banner hiển thị
Tổng cục thuế Triển khai Dịch vụ Thuế điện tử cho doanh nghiệp tại Bắc Ninh và Phú Thọ
11/12/2017
Từ ngày 11/12/2017 Tổng cục thuế triển khai Hệ thống Thuế điện tử eTax v1.4.0 cho doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh.
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội
25/09/2017
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
20/09/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM Từ ngày 1/10/2017, Viettel áp dụng chính sách mới đối với các gói Chứng thư số dành cho Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token
29/08/2017
Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Nếu bạn quên mã PIN hoặc chữ ký số bị khóa do nhập sai nhiều lần, bạn vui lòng thực hiện các bước dưới đây để reset PIN
Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hoàn thiện thông tin cấp mã số Bảo hiểm xã hội
31/08/2017
Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hoàn thiện thông tin cấp mã số Bảo hiểm xã hội
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1
15/08/2017
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1