Banner hiển thị
Thông báo về kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF
25/03/2015
Theo kế hoạch Tổng cục Thuế đã thông báo tại công văn số 3291/TCT-CNTT ngày 15/08/2014 về việc triển khai mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tính từ tháng 04/2015 hệ thống khai thuế qua mạng chỉ tiếp nhận hồ sơ theo định dạng của dữ liệu XML
Hỗ trợ kê khai thuế bằng định dạng XML
19/03/2015
Hỗ trợ kê khai thuế bằng định dạng XML
Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng
20/01/2015
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NTT thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai thuế. TTC đã gia hạn nộp tờ khai qua mạng.
Thông báo nâng cấp hệ thống VTAX
09/01/2015
Ngày 05/01/2015, TCT thông báo tới các TVAN nâng cấp hệ thống iHTKK 3.1.0 và phần mềm HTKK 3.3.0, Ban quản trị VTAX xin được thông báo kế hoạch thực hiện nâng cấp hệ thống đáp ứng 9 tờ khai nâng cấp.
Thông báo update phiên bản iTaxView 1.0.1
05/01/2015
Thông báo update phiên bản iTaxView 1.0.1
TCT thông báo tạm dừng kê khai thuế trên hệ thống iHTKK để nâng cấp hệ thống.
05/01/2015
Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thôn...