Banner hiển thị
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA trên các hệ thống ký điện tử
22/07/2019
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA trên các hệ thống ký điện tử
Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), hệ thống Thuế điện tử (Etax – phân hệ NTĐT)
03/07/2019
Để thực hiện triển khai nâng cấp cổng thông tin phục vụ trao đổi với các đơn vị, tổ chức bên ngoài, Tổng cục Thuế tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), hệ thống Thuế điện tử (Etax – phân hệ NTĐT): từ 18h00 ngày 04/07/2019 (thứ 5) đến 8h00 sáng ngày 05/7/2019 (thứ 6).
Chương trình Viettel đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp
30/08/2019
Chương trình Viettel đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp
Thông báo V/v kế hoạch triển khai hệ thống đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 09 Cục Thuế
21/06/2019
Thông báo V/v kế hoạch triển khai hệ thống đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 09 Cục Thuế
THÔNG BÁO của BHXH Hà Nội v/v Ghi nội dụng chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN
11/06/2019
THÔNG BÁO của BHXH Hà Nội v/v Ghi nội dụng chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn sử dụng công cụ fix lỗi môi trường nộp tờ khai Thuế điện tử
21/06/2019
Hướng dẫn sử dụng công cụ fix lỗi môi trường nộp tờ khai Thuế điện tử