Banner hiển thị
Chương trình Viettel đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp
30/08/2019
Chương trình Viettel đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp
Thông báo V/v kế hoạch triển khai hệ thống đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 09 Cục Thuế
21/06/2019
Thông báo V/v kế hoạch triển khai hệ thống đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 09 Cục Thuế
THÔNG BÁO của BHXH Hà Nội v/v Ghi nội dụng chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN
11/06/2019
THÔNG BÁO của BHXH Hà Nội v/v Ghi nội dụng chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn sử dụng công cụ fix lỗi môi trường nộp tờ khai Thuế điện tử
21/06/2019
Hướng dẫn sử dụng công cụ fix lỗi môi trường nộp tờ khai Thuế điện tử
Thông báo V/v Triển khai mở rộng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax Service)
10/05/2019
Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Dịch vụ thuế điện tử (eTax), từ ngày 6/5/2019, Tổng cục Thuế sẽ mở rộng hệ thống eTax tại 15 tỉnh: Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH TP Hà Nội theo chuẩn BHXH Việt Nam
21/06/2019
Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH TP Hà Nội khi chuyển đổi hệ thống tiếp nhận hồ sơ và thay đổi hồ sơ, biểu mẫu theo chuẩn BHXH Việt Nam từ ngày 01/05/2019.