Banner hiển thị
Nộp thuế điện tử - Nỗ lực của ngành thuế nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
27/05/2015
Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời
Thông báo của TCT về việc tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử ngày 10/05/2015
08/05/2015
Tổng cục thuế thông báo tới NNT về việc tạm dừng hệ thống iHTKK ngày 10/05/2015 để thực hiện nâng cấp hệ thống
TCT thông báo: Từ 01/01/2015, Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế
13/04/2015
Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Một trong những nội dung được sửa đổi về quản lý thuế để tiếp tụ...
Thông báo của TCT về việc nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.1 và phần mềm iTaxView 1.0.7
10/04/2015
Ngày 27/03/2015, TCT thông báo tới NNT về việc nâng cấp ứng dụng HTKK v3.3.1, iHTKK v3.1.1 và QTTNCN v3.2.1 hỗ trợ QTT TNCN 2014 và cấp mã người phụ thuộc Ngày 04/04/2015, TCT thông báo tới NNT về việc nâng cấp phần mềm iTaxView 1.07
Thông báo về kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF
25/03/2015
Theo kế hoạch Tổng cục Thuế đã thông báo tại công văn số 3291/TCT-CNTT ngày 15/08/2014 về việc triển khai mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tính từ tháng 04/2015 hệ thống khai thuế qua mạng chỉ tiếp nhận hồ sơ theo định dạng của dữ liệu XML
Hỗ trợ kê khai thuế bằng định dạng XML
19/03/2015
Hỗ trợ kê khai thuế bằng định dạng XML