Banner hiển thị
Danh sách đại lý ủy quyền cung cấp dịch vụ Viettel-CA
16/12/2019
Danh sách đại lý ủy quyền cung cấp dịch vụ Viettel-CA
Thông báo triển khai mở rộng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax Service)
25/11/2019
Tổng cục Thuế sẽ mở rộng hệ thống eTax tại 17 tỉnh/thành phố: Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
Viettel-CA dẫn đầu thị phần dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
22/10/2019
Viettel-CA dẫn đầu thị phần dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Thông báo của BHXH Việt Nam V/v sát nhập, chuyển giao BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý
27/09/2019
Thông báo của BHXH Việt Nam V/v sát nhập, chuyển giao BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CẤP BÙ THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA
09/09/2020
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CẤP BÙ THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA
Thông báo 811/CNTT-PM của BHXH Việt Nam về việc thực hiện giao dịch điện tử theo quyết định 166/QĐ-BHXH
31/07/2019
Thông báo 811/CNTT-PM của BHXH Việt Nam về việc thực hiện giao dịch điện tử theo quyết định 166/QĐ-BHXH