Banner hiển thị
Tập huấn Thông tư 22/2014/TT-BTC và quy trình thủ tục hải quan phục vụ triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS
13/03/2014 00:00

Ngày 13/3/2014, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho công chức trong ngành về Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 quy định thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và quy trình thủ tục hải quan phục vụ triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS.

 

Tham dự hội nghị tập huấn có Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, Trưởng Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS; đại diện công chức của 18 đơn vị Cục Hải quan tỉnh, thành phố phía Bắc và các đơn vị cơ quan Tổng cục. Mục đích của hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp công chức hải quan nắm vững các nội dung cơ bản của Thông tư 22/2014/TT-BTC và quy trình thủ tục áp dụng đối với các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong 2 ngày 13-14/3/2014, hội nghị sẽ giới thiệu tổng quát các quy định mới của Thông tư 22/2014/TT-BTC; hướng dẫn quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và các loại hình khác.

Theo kế hoạch, kể từ ngày 1/4/2014, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức đi vào vận hành. Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc vận hành chính thức, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Thông tư 22/2014/TT-BTC gồm 5 Chương, 35 Điều, 3 Phụ lục, quy định những nội dung đảm bảo cho việc triển khai thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống gồm:
Chương I: Hướng dẫn chung (gồm 7 Điều) quy định về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích thuật ngữ, người khai hải quan điện tử, sử dụng chữ ký số trong thực hiện TTHQĐT, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thời hạn khai hải quan điện tử.
Chương II: Thủ tục HQ đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán (gồm 14 Điều) quy định chung về hồ sơ hải quan điện tử; đăng ký trước thông tin hàng hóa XK, NK; khai hải quan; sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan; hủy tờ khai; tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan; đưa hàng hóa về bảo quản/giải phóng hàng/ thông quan, tỷ giá, bảo lãnh, thu nộp thuế; kiểm tra giấy phép điện tử;
Chương III: Thủ tục Hải quan đối với các trường hợp khác (gia công, SXXK, DNCX, TNTX,…);
Chương IV: Giám sát hải quan và vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan (gồm 3 Điều) quy định về giám sát hải quan; cơ sở xác định hàng đã xuất khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.
Chương V: Tổ chức thực hiện (gồm 2 Điều) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện).

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tags: