Banner hiển thị
Thông báo thay đổi mẫu kê khai thuế quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC
05/03/2014 00:00

Để đáp ứng về việc thay đổi mẫu kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Tổng Cục thuế đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.2.0 từ ngày 22/01/2014.

 

Thực hiện quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 từ kỳ kê khai tháng 1/2014 các biểu mẫu khai thuế có sự thay đổi so với mẫu cũ quy định tại thông tư 28/2011/TT-BCT. Theo đó, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) mới lên phiên bản 3.2.0 và phát hành rộng rãi cho doanh nghiệp sử dụng. Để hỗ trợ người nộp thuế về kê khai thuế theo quy định tại Thông tư mới, Hệ thống thuế điện tử VTax đã hoàn thành nâng cấp để tương thích với hệ thống mẫu biểu mới theo quy định. Viettel xin thông báo và đề nghị quý doanh nghiệp thực hiện:

1. Thực hiện tải phần mềm HTKK phiên bản 3.2.0 trên website của Tổng cục Thuế và thực hiện cài đặt.
Chú ý: Trước khi cài ứng dụng HTKK 3.2.0 dùng để kê khai tờ khai thuế theo mẫu trong thông tư 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế 1/2014, quý doanh nghiệp gỡ bỏ các phiên bản HTKK cũ hơn trên máy tính.

2. Từ kỳ khai thuế tháng 1/2014, doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo mẫu trên phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.0, không sử dụng các mẫu cũ nếu trên ứng dụng HTKK  3.2.0 đã có. Các hồ sơ khai thuế theo mẫu cũ không còn hiệu lực sẽ không được cơ quan thuế tiếp nhận.

Tags: