Banner hiển thị
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử
01/07/2017 00:00

THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Tổng Cục thuế thông báo về thời gian tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử để phục vụ nâng cấp hệ thống, cụ thể như sau:

Thời gian:

Lần 1: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 01/07/2017

Lần 2: Từ 11h00 đến 17h00 ngày 08/07/2017

Ngoài thời gian trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Viettel-CA xin thông báo với toàn bộ Khách hàng đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel-CA kế hoạch nâng cấp hệ thống của Tổng Cục thuế để Khách hàng có kế hoạch thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.

Chi tiết thông báo của Tổng cục thuế, xem tại đây.

 

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tags: