Banner hiển thị
Tổng cục thuế Triển khai Dịch vụ Thuế điện tử cho doanh nghiệp tại Bắc Ninh và Phú Thọ
11/12/2017 00:00

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Từ ngày 11/12/2017 Tổng cục thuế triển khai Hệ thống Thuế điện tử eTax v1.4.0 cho doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh.

Hệ thống này tích hợp và thay thế 02 hệ thống khai thuế (http://kekhaithue.gdt.gov) và nộp thuế (nopthue.gdt.gov.vn) hiện tại à doanh nghiệp thực hiện việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên cùng một hệ thống.

Link đăng nhập hệ thống eTAX: http://thuedientu.gdt.gov.vn/

Cách đăng nhập:

- Đối với doanh nghiệp đã có tài khoản giao dịch khai thuế, nộp thuế điện tử: đăng nhập hệ thống Thuế điện tử (eTax) như sau:

        + Để sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử: Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST-NT (ví dụ: 2301001018-NT), mật khẩu như cũ.

        + Để sử dụng dịch vụ Khai thuế Điện tử: Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST (ví dụ: 2301001018), mật khẩu như cũ.

- Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký: thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống mới (eTax).

Chi tiết hướng dẫn đăng nhập và sử dụng hệ thống eTax tại đây

Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Chrome. Chú ý xóa Cache trình duyệt trước khi thực hiện (hướng dẫn tại đây).

Tags: