Phần mềm mới update
Ảnh
25/09/2018 Phần mềm nâng cấp Offline vBHXH phiên bản Việt Nam áp dụng cho 62 tỉnh thành KHÔNG áp dụng cho HÀ NỘI
Ảnh
file dotnetfx35
Ảnh
02/11/2018 Phần mềm nâng cấp Offline vBHXH phiên bản Hà Nội