Hướng dẫn dịch vụ vBHXH
ảnh
HD xử lý các tình huống khi sử dụng phần mềm vBHXH theo QĐ 595 (v1.8). Mã SHA256: 1CA2AB458DF96B72445073F0AEB51D921DD419168C86BDCA894ED12FDA7ACCA6
ảnh
(Lưu ý: Các thủ tục cũ theo QĐ 505 chỉ xem được dữ liệu, không ký gửi được hồ sơ)
ảnh
Mã SHA256: 8D319C3A56D3C48FFE2911DC87174697A6E4992B4DD8A62A872C03B40A7579D5
ảnh
Mã SHA256: 372C8D1F8BCAB855072EEF1B372D3B120BFAF817181B7740F7A608B70B9CF67D
ảnh
v2.1. Ma SHA256: D35BB7C6F17B9123FB6C3AB7E2B4B9C60137703319BDAAA0E7DE35ED379E33BE
ảnh
v1.9. Ma SHA256: 7B9A8BBDE81A12D082EC7AC5C7634A725AE0A0387B1724EE4FB98DE6EA9C13FD
ảnh
Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH TP Hà Nội theo chuẩn BHXH Việt Nam từ 01-05-2019. Mã SHA256: EBE6B73B265290003FA32DF6CDF9A780202A61664E0C7B7859B37F583C025780
ảnh
Hướng dẫn đăng ký lần đầu tại BHXH Hà Nội trên phần mềm vBHXH. Mã SHA256: E16ECE0427C62C70B79C8F58924CBC66EF3F80EFD39E4D28E25C43381911244E
ảnh
Mã SHA256: A8DB01827A64163B775E99EB06EEC3BFA5B4FB9926F5A1F5F8C4C95644022C54
ảnh
Huong dan cac tinh huong khi Ky web va Dong bo du lieu
Phần mềm
ảnh
- Version 6.1.0.0. Mã SHA256: 59692D0C9F34BF365E38D706DD1753905899C742C59E3892FB4F1380041B68EA
ảnh
Phan mem nang cap Offline vBHXH. Ma SHA256: 651CD684ACB57C26749B4FCA3C5A79E6FADDB5BB6158E06ADB82E63BBFB688CA
ảnh
Mã SHA256: 0756A6E869A3D61E4CA3422B2AF86E36B94D338AEB65A643E94EFF6AFBC271EF
ảnh
file dotnetfx35. Mã SHA256: 0582515BDE321E072F8673E829E175ED2E7A53E803127C50253AF76528E66BC1
ảnh
Mã SHA256: C790C45C661ACFA25EFB40E7DAAC7DF21C7A3209CBC6246DED9F1E3A741214D1
ảnh
16/08/2022. Ma SHA256: DA633C4E889BFC046DA17FC281C38E0BD832245DB25332A6A014CCE2F1A33CBC
ảnh
Phần mềm .Net phiên bản 4.8. Hash SHA256: 9B1F71CD1B86BB6EE6303F7BE6FBBE71807A51BB913844C85FC235D5978F3A0F
ảnh
File sửa lỗi không cài được Phần mềm .Net phiên bản 4.8. Hash SHA256: 29D28480B56587EFBFAA82E2598E820FF5283DE70424E9900981D0D22056A2BB
Văn bản pháp quy về BHXH
ảnh
Biểu mẫu giấy kèm theo quyết định 166 của BHXH Việt Nam. Mã SHA256: 160089BE9D255C629D30017E21ACDE139C31906EDE7A9FF0C97471E9BA5C8069
ảnh
Mã SHA256: D209A2AB58BCCDCF05EDB5CE429CC00C31259209B517FF75CD31E4B6AE3A45C4
ảnh
Công văn BHXH Hà Nội thông báo chuyển đổi về Công giao dịch hồ sơ điện tử BHXH Việt Nam từ 1/5/5019. Mã SHA256: 77FCD5779E021FB5837D511C723DA832085652BA445676A23EED5EE9401C53B4