Hướng dẫn dịch vụ vBHXH
ảnh
HD xử lý các tình huống khi sử dụng phần mềm vBHXH theo QĐ 595 (v1.8). Mã SHA256: 1CA2AB458DF96B72445073F0AEB51D921DD419168C86BDCA894ED12FDA7ACCA6
ảnh
(Lưu ý: Các thủ tục cũ theo QĐ 505 chỉ xem được dữ liệu, không ký gửi được hồ sơ)
ảnh
Mã SHA256: 8D319C3A56D3C48FFE2911DC87174697A6E4992B4DD8A62A872C03B40A7579D5
ảnh
Mã SHA256: 372C8D1F8BCAB855072EEF1B372D3B120BFAF817181B7740F7A608B70B9CF67D
ảnh
v2.1. Ma SHA256: D35BB7C6F17B9123FB6C3AB7E2B4B9C60137703319BDAAA0E7DE35ED379E33BE
ảnh
v1.9. Ma SHA256: 7B9A8BBDE81A12D082EC7AC5C7634A725AE0A0387B1724EE4FB98DE6EA9C13FD
ảnh
Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH TP Hà Nội theo chuẩn BHXH Việt Nam từ 01-05-2019. Mã SHA256: EBE6B73B265290003FA32DF6CDF9A780202A61664E0C7B7859B37F583C025780
ảnh
Hướng dẫn đăng ký lần đầu tại BHXH Hà Nội trên phần mềm vBHXH. Mã SHA256: E16ECE0427C62C70B79C8F58924CBC66EF3F80EFD39E4D28E25C43381911244E
ảnh
Mã SHA256: A8DB01827A64163B775E99EB06EEC3BFA5B4FB9926F5A1F5F8C4C95644022C54
ảnh
Huong dan cac tinh huong khi Ky web va Dong bo du lieu
Phần mềm
ảnh
- Version 6.1.0.0. Mã SHA256: 59692D0C9F34BF365E38D706DD1753905899C742C59E3892FB4F1380041B68EA
ảnh
Phan mem nang cap Offline vBHXH. Ma SHA256: 6D797BFFBD324A03F66A070AB1D47A6FC207BB55836957AEFF772E74EE0AC599
ảnh
Mã SHA256: 0756A6E869A3D61E4CA3422B2AF86E36B94D338AEB65A643E94EFF6AFBC271EF
ảnh
file dotnetfx35. Mã SHA256: 0582515BDE321E072F8673E829E175ED2E7A53E803127C50253AF76528E66BC1
ảnh
Mã SHA256: C790C45C661ACFA25EFB40E7DAAC7DF21C7A3209CBC6246DED9F1E3A741214D1
ảnh
16/08/2022. Ma SHA256: DA633C4E889BFC046DA17FC281C38E0BD832245DB25332A6A014CCE2F1A33CBC
ảnh
Phần mềm .Net phiên bản 4.8. Hash SHA256: 9B1F71CD1B86BB6EE6303F7BE6FBBE71807A51BB913844C85FC235D5978F3A0F
ảnh
File sửa lỗi không cài được Phần mềm .Net phiên bản 4.8. Hash SHA256: 29D28480B56587EFBFAA82E2598E820FF5283DE70424E9900981D0D22056A2BB
ảnh
Phan mem Plugin ky so Web vBHXH theo hinh thuc Socket version 2.4.3.0
Văn bản pháp quy về BHXH
ảnh
Biểu mẫu giấy kèm theo quyết định 166 của BHXH Việt Nam. Mã SHA256: 160089BE9D255C629D30017E21ACDE139C31906EDE7A9FF0C97471E9BA5C8069
ảnh
Mã SHA256: D209A2AB58BCCDCF05EDB5CE429CC00C31259209B517FF75CD31E4B6AE3A45C4
ảnh
Công văn BHXH Hà Nội thông báo chuyển đổi về Công giao dịch hồ sơ điện tử BHXH Việt Nam từ 1/5/5019. Mã SHA256: 77FCD5779E021FB5837D511C723DA832085652BA445676A23EED5EE9401C53B4