Banner hiển thị
Thông tin cần biết về dịch vụ Mobile-CA của Viettel
03/10/2021 14:02

    Viettel-CA triển khai dịch vụ mới Mobile-CA cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng Chứng thư số trên Toàn quốc.

    Để Quý khách có trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm, Viettel-CA xin gửi tới Quý khách các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-CA.

- Về Hướng dẫn sử dụng SIM CA: Quý khách vui lòng tải tại đây hoặc truy cập Trang Hướng dẫn sử dụng tại đây.

- Về Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mobile-CAQuý khách vui lòng tải tại đây hoặc truy cập Trang Hướng dẫn sử dụng tại đây.

- Về Cấu hình thiết bị di động khuyến nghị: Quý khách vui lòng tham khảo tại đây.

- Về Quy chế chứng thực của dịch vụ Mobile-CA: Quý khách vui lòng tải tại đây hoặc truy cập Trang Hướng dẫn sử dụng tại đây.

- Về Biểu mẫu đề nghị cung cấp dịch vụ Mobile-CA: Quý khách vui lòng tải tại đây hoặc truy cập Trang Hướng dẫn sử dụng tại đây.

- Về Biểu mẫu đề nghị gia hạn, tạm ngưng hoặc thu hồi chứng thư số dịch vụ Mobile-CA: Quý khách vui lòng tải tại đây hoặc truy cập Trang Hướng dẫn sử dụng tại đây.

    Xin cảm ơn Quý khách đã ủng hộ và lựa chọn sản phẩm của Viettel-CA!