Banner hiển thị
Cấu hình thiết bị di động khuyến nghị cho dịch vụ Mobile-CA
30/09/2021 19:01

Để có trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ Mobile-CA, 

Viettel-CA khuyến nghị Quý khách sử dụng dịch vụ trên môi trường tối thiểu như sau:

Dịch vụ

Yêu cầu kỹ thuật

Tối thiểu

Khuyến nghị

USB Token

Windows 8

macOS Sierra 10.12

Ubuntu 10

Windows 10 trở lên

macOS Catalina 10.15 trở lên

Ubuntu 12 trở lên

SIM CA

iOS 12

Android 7

 

iOS 14 trở lên

Android 11 trở lên

 

*Trường hợp Khách hàng sử dụng môi trường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối thiểu, Viettel sẽ không chịu trách nhiệm về các rủi ro, hỏng hóc liên quan tới bảo mật, hiệu năng và chức năng của dịch vụ.

Chú ý: Thuê bao di động sử dụng giải pháp SIM CA cần sử dụng các gói dịch vụ di động và thiết bị di động hỗ trợ gửi, nhận tin nhắn SMS.

Tags: