STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản Tải về
1 3816/BHXH-CNTT 30/08/2017 BHXH Văn bản Triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu thu, số thẻ và hệ thống Giao dịch điện tử - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam