Thủ tục đăng ký cho dịch vụ VBHXH

Hỗ trợ kê khai thủ tục và nộp hồ sơ dịch vụ  VBHXH: 

Nếu KH là tổ chức (có mã số thuế) thì bộ hồ sơ của KH gồm:

  1. Bản sao hợp lệ giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;
  2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ kê khai thủ tục và nộp hồ sơ  - VBHXH có ký kết giữa Viettel và KH: Mẫu hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai thủ tục và nộp hồ sơ-VBHXH nhân viên Viettel gửi cho khách hàng
  3. Giấy giới thiệu cho người đi làm dịch vụ (Có ký đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp) và CMND/TCCCD/Hộ chiếu của người đi làm dịch vụ

Nếu KH là tổ chức/đơn vị hành chính sự nghiệp/cơ quan nhà nước không có mã số thuế bộ hồ sơ của KH gồm:

  1. Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ sau: giấy quyết định thành lập; giấy chứng nhận mã số thuế; giấy chứng nhận mã số đơn vị quan hệ ngân sách; quyết định bổ nhiệm cán bộ phụ trách đơn vị (giám đốc, hiệu trưởng…);
  2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ kê khai thủ tục và nộp hồ sơ  - VBHXH có ký kết giữa Viettel và KH: Mẫu hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai thủ tục -VBHXH nhân viên Viettel gửi cho khách hàng
  3. Giấy giới thiệu cho người đi làm dịch vụ (có ký đóng đấu của tổ chức/doanh nghiệp) và CMND/TCCCD/Hộ chiếu của người đi làm dịch vụ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ : 1800 8000 nhánh 1 để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí 24/7