STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản Tải về
1 26/2007 15/02/2007 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
2 51/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
3 498/GP-BTTTT 28/09/2015 BTTTT Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA được Bộ TT&TT cấp 28/09/2015