Banner hiển thị
Công văn quy định về dịch vụ Viettel-CA
04/03/2020 08:36

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số,

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel thông báo về việc thay đổi Quy định về hồ sơ cung cấp dịch vụ Viettel-CA, Quy định này là một phần không tách rời Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Viettel-CA.

Chi tiết Công văn tải về tại đây.

Các thông tin liên quan đến phí, lệ phí hay những yêu cầu đảm bảo an toàn trong lưu trữ và sửa dụng khóa bí mật sẽ được tuân theo quy định của bên B đã được đăng tải tại website: http://www.viettel-ca.vn/tai-ve.

Khi có sự thay đổi các nội dung quy định, bên B sẽ công bố bằng văn bản thông qua website: http://viettel-ca.vn trước 05 ngày kể từ ngày áp dụng. Trong trường hợp bên A không chấp thuận theo quy định mới bên B thông báo, bên A có quyền thông báo bằng văn bản và yêu cầu bên B thanh lý hợp đồng.

Tags: