Banner hiển thị
Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng chữ ký số CA mùa Covid - 19
09/04/2020 08:34

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

HOT: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID – 19

(Áp dụng: 01/04/2020 – 31/05/2020)

 

CƠ HỘI VÀNG MUA 1 ĐƯỢC 3 CÙNG VIETTEL CHIA LỬA KHÓ KHĂN THỜI COVID

Thời gian sử dụng

 1 Năm

 2 Năm

       3 Năm

Tặng thêm số tháng sử dụng 

Thêm 3 tháng

Thêm 3 tháng

Thêm 3 tháng

Tặng thêm hóa đơn điện tử 

Tặng 500 hóa đơn

Tặng 1.000 hóa đơn

Tặng 1.500 hóa đơn

Tặng thêm mOffice 

Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Giá đăng ký mới (đã VAT)

1.826.000

2.741.000

3.109.000

Giá gia hạn (đã VAT)

1.276.000

2.191.000

2.909.000

 

📲 Liên hệ: 18008111 (miễn phí)
🌐 http://viettel-ca.vn