Banner hiển thị
Thông báo lịch kê khai Thuế năm 2020
03/03/2020 15:49

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong năm 2020, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, Tổng cục Thuế đã thiết kế Lịch khai thuế 2020 sẽ giúp NNT biết được thời hạn nộp các hồ sơ thuế để tránh quên, quá hạn và chủ động trong việc nộp tờ khai, báo cáo…tránh trùng các ngày nghỉ lễ.

Lịch kê khai chi tiết trong ảnh bên dưới.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Tags: