18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Sản phẩm - Dịch vụ

Trang chủpath Sản phẩm dịch vụpath Thiết bị lưu trữ CTS

Thiết bị lưu trữ chứng thư số

Date 06/03/2014

Thiết bị lưu trữ chứng thư số

Chứng thư số và cặp khóa được lưu trữ và bảo vệ trong thiết bị lưu trữ USB token.

 

USB token do Viettel-CA cung cấp có phần mềm quản lý với giao diện tiếng Việt.

Trong quá trình sử dụng USB token, quý khách lưu ý một số điển sau:

  • Tắt chế độ gõ tiếng Việt trước khi gõ mật khẩu (PIN) truy cập token - nếu gõ sai mật khẩu 3 lần, token sẽ bị khóa;
  • Không trao token và mật khẩu cho người khác;
  • Cất token ở nơi khô ráo vì token là một thiết bị điện tử.