18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Tin Tức

Trang chủ path Tin tức

Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Date 20/01/2015

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NTT thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai thuế. TTC đã gia hạn nộp tờ khai qua mạng.

Tháng 01/2015, Người nộp thuế thực hiện khai thuế tháng 12/2014 và quý IV năm 2014 với số lượng hồ sơ khai thuế rất lớn. Để phân tải hệ thống khai thuế qua mạng và hỗ trợ, tạo thuân lợi cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ khai thuế, Tổng Cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/01/2015) đối với các tờ khai có thời hạn nộp là  ngày 20/01/2015.

Vậy, Viettel-CA thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và thực hiện!!

Tin tức khác