18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Tin Tức

Trang chủ path Tin tức

Thông báo update phiên bản iTaxView 1.0.1

Date 05/01/2015

Phiên bản iTaxView 1.0.1 đã được TCT khắc phục lỗi view chứng thư số của Viettel.

Tổng cục thuế đã tiến hành khắc phục hoàn toàn lỗi view chứng thư số trên phần mềm iTaxView 1.0.1. Vậy Viettel xin được thông báo tới quý khách biết.

Link download: http://viettel-ca.vn/download

Tin tức khác