18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Tin Tức

Trang chủ path Tin tức

Thông báo của TCT về việc tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử ngày 10/05/2015

Date 08/05/2015

Tổng cục thuế thông báo tới NNT về việc tạm dừng hệ thống iHTKK ngày 10/05/2015 để thực hiện nâng cấp hệ thống

 Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 8h00 ngày 10/05/2015 đến 17h00 ngày 10/05/2015. Từ sau 17h00 ngày 10/05/2015 hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.

Tin tức khác