18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Tin Tức

Trang chủ path Tin tức

Hỗ trợ kê khai thuế bằng định dạng XML

Date 19/03/2015

Vào ngày 24/8/2014, tổng cục thuế đã thực hiện nâng cấp hệ thống, đáp ứng chuẩn dữ liệu hồ sơ thuế theo định dạng mới (XML)

Sử dụng định dạng XML khi khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, kiểm soát dữ liệu, tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng...

Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ mới theo định dạng dữ liệu mới (XML). Qua đó người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 4/2015. Sau thời gian này hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

Hiện nay hệ thống VTAX.VN của viettel cũng đã và đang nâng cấp từng tờ khai hỗ trợ cả 2 định dạng dữ liệu trên. Trong đó đối với loại tờ khai 03/TNDN chỉ hỗ trợ nộp dưới dạng XML.

Thông tin chi tiết xem tại link: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=&news_id=861

Tin tức khác