18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Dịch vụ Mobile-CA

Trang chủpath Mobile-Capath Tính năng

Tính năng của dịch vụ Mobile CA

Date 10/10/2014

Giải pháp ký số trên thiết bị di động an toàn, tiện lợi, hiệu quả và kinh tế

Mobile CA (PKI SIM) là giải pháp chữ ký số trên thiết bị di động được Viettel nghiên cứu và phát triển dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Chữ ký số được tạo ra bằng bộ vi xử lý bảo mật trên SIM CA trong thiết bị di động của mạng GSM.

Mô hình tổng quan của giải pháp

Mobile CA đáp ứng và đảm bảo mọi yêu cầu của một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số: Phân phối khóa và lưu trữ khóa an toàn trên chip bảo mật chuyên dụng được tích hợp vào SIM viễn thông, chuẩn chữ ký số PKCS#1, PKCS#7 v.v. đảm bảo tính an toàn dữ liệu, tính xác thực nguồn gốc, tính chống chối bỏ.

Mobile CA đáp ứng ký điện tử cho văn bẳn, cho các giao dịch điện tử (Khai thuế, Hải Quan, Ngân hàng v.v.) trên nền web/PC/Mobile.

                                                                                                       -------- Viettel-CA --------